Reklamation

Det är alltid tråkigt när något oförutsett händer. Vi vill att du skall vara nöjd med vår tjänst. Din reklamation är därför viktig i vårt utvecklingsarbete, då den hjälper oss att bli ändå bättre.
 
Ersättning 
Om ditt paket skadas eller förloras har du rätt till ersättning för varans fulla värde upp till 5 000 kr, oberoende av försändelsens vikt. Läs mer om våra ansvarsbestämmelser längre ned på sidan. 
 
Saknas ditt paket?
Saknas ditt paket ska du ringa till oss. Vi gör då en eftersökning på våra terminaler och hos transportörerna. Om vi inte lyckas finna det saknade paketet inom 30 dagar har du därefter rätt att anse det som förlorat.
 
Innan du ringer till oss ber vi dig att först själv söka och se var ditt paket befinner sig.Med hjälp av kolli- eller sändnings-ID  kan du följa paketets väg från dig till mottagaren. Sök här ->.
 

 • Är du privatperson, kontakta oss på telefon 020-22 00 45.
 • Är du företagare, klicka här -> 
  (Välj "Saknat paket/gods", ange ditt postnummer så visas telefonnumret du ska ringa.)

År ditt paket skadat?
Om du vill reklamera en skada ska du fylla i en skadeanmälan:
 
Till formuläret för skadeanmälan ->


Ansvarsbestämmelser

 • Avsändaren ansvarar för att varan är ordentligt inslagen och inte skadas under frakten.
 • Den som begär ersättning måste styrka varans värde vid transportens början och sin ekonomiska förlust samt att skada/förlust skett under Schenker AB:s ansvarsperiod.
 • Vid en auktion är det auktionspriset som överrensstämmer med varans värde. 
 • Till godkända köpeskillingsbevis räknar vi: Tradera auktionsnummer, kvitto, faktura, bankkontoutdrag där mottagare, alias eller varan framgår.
 • En skada som är synlig eller dold vid uthämtning skall anmälas via formuläret för skadeanmälan.
 • Anmälan skall göras senast 7 dagar efter uthämtat paket/gods.
 • Överstiger transporttiden 30 dagar får varan anses försvunnen.
 • En förlustanmälan skall vara oss tillhanda inom 60 dagar räknat från inlämningsdatum.
 • Sent inkomna reklamationsunderlag kan innebära att du inte erhåller ersättning.
 • Vi ersätter till ett maxbelopp på 5 000 kr, oberoende av försändelsens vikt.

Här informerar vi samlat om vilka förutsättningar som gäller för att vi ska kunna ta ansvar för ditt paket och lova en snabb och korrekt handläggning vid skada eller förlust. Delat ansvar (pdf i nytt fönster) ->
 
Allmänna reklamationsnämnden ARN
Som konsument har du möjlighet att vända dig till allmänna reklamationsnämden i det fall du inte är nöjd med det svar vi lämnat till dig. ARN prövar tvister mellan konsument och företag vid köp av varor och tjänster av olika slag. Läs mer på www.arn.se

2016-07-13  Skriv ut