För oss är det viktigt att du som kund känner att ditt paket är i säkra händer. Därför har vi skapat DB Schenker Trygga Paket.
(Ingår i fraktpriset)

Paketsökning

Håll koll på var ditt paket befinner sig. Med hjälp av paket-ID kan du följa paketets väg från avsändare till mottagare.

  Sök paket

Paketersättning
Om ditt paket skadas eller förloras har du alltid rätt till ersättning för varans fulla värde upp till 1500 + frakt, oberoende av försändelsens vikt. Läs mer under reklamation nedan.

 

 

Reklamation


Det är alltid tråkigt när något oförutsett händer. Vi vill att du skall vara nöjd med vår tjänst.
Din reklamation är därför viktig i vårt utvecklingsarbete, då den hjälper oss att bli ändå bättre.


Om du vill reklamera ditt paket ska du fylla i en skade- eller förlustanmälan:

 Skadeanmälan: klicka här för att spara ner blanketten

 Skadeanmälan: klicka här för att öppna


 Förlustanmälan: klicka här för att spara ner blanketten 

 Förlustanmälan: klicka här för att öppna


Blanketten skickas till oss via e-post eller brev:
E-post:   reklamation.privatpaket@dbschenker.com


Brev:     Schenker AB
              Skadecenter
              Muttervägen 1
              SE-553 02 Jönköping

 

 

 

Ansvarsbestämmelser

 

 • Avsändaren ansvarar för att varan är ordentligt inslagen och inte skadas under frakten.

 • Den som begär ersättning måste styrka varans värde vid transportens början och
  sin ekonomiska förlust samt att skada/förlust skett under Schenker AB:s
  ansvarsperiod.

 • Vid en auktion är det auktionspriset som överrensstämmer med varans värde. 

 • Till godkända köpeskillingsbevis räknar vi:  Tradera auktionsnummer, kvitto, faktura,
  bankkontoutdrag där mottagare, alias eller varan framgår.

 • En skada som är synlig eller dold vid uthämtning skall anmälas via blanketten: Skadeanmälan.
  Anmälan skall göras senast 7 dagar efter uthämtat paket/gods. 

 • Överstiger transporttiden 30 dagar får varan anses försvunnen. En förlustanmälan
  skall vara oss tillhanda inom 60 dagar räknat från inlämningsdatum.

 • Sent inkomna reklamationsunderlag (skade- eller förlustanmälan) kan innebära
  att du inte erhåller ersättning. 

 • Vi ersätter till ett maxbelopp på
  1 500 kr + fraktkostnaden, oberoende av försändelsens vikt.

 

Allmänna reklamationsnämnden ARN

 

Som konsument har du möjlighet att vända dig till allmänna reklamationsnämden i det fall du
inte är nöjd med det svar vi lämnat till dig. ARN prövar tvister mellan konsument och
företag vid köp av varor och tjänster av olika slag. Läs mer på www.arn.se.

2016-05-17  Skriv ut